Klansforumet FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Hvordan endrer jeg brukernavn?

Det kan du ikke gjøre selv. Moderatorer kan endre brukernavn for deg, men vil normalt ikke gjøre dette, med mindre du har en SPESIELT god grunn.

Hvordan kan jeg høre på Klanens Web Radio (KWR)?

Du må ha WinAmp eller iTunes installert på maskinen din, Windows Media Player fungerer IKKE. Så klikker du på linken merket ”KWR Live” i venstremargen på klanen.no’s forside. Hvis ikke dette fungerer kan du forsøke dette: 1. start winamp. 2. åpne for url-avspilling (CTRL-L) 3. tast inn http://www.klanen.no:8800/listen.pls som link.

Hvorfor har jeg plutselig færre registerte innlegg enn jeg har hatt tidligere?

Fordi vi med (u)jevne mellomrom fjerner gamle innlegg for å få bedre plass på disken.

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.