Busseiere bes melde inn sine vitale data til Klansstyret.
Les mer på styrets sider.