! TIH TIH, Hovedstyret, Tvangstenkerne 57
2 IDL 56
3 Sixpack 55

4 Las Cucharacas 54
5 Eli Hagens, Papirtigrene 53
6 Usual suspects, Gledespikene/HG 51
7 Flat fredag, Heltinner 49
8 FrankoFiles, Østkantfolk 44
9 Disco DD, Sotahjørnet 40
10 The/Polizei, Lanterne Rouge, Uglene 38

11 Bølermafian 29

TI og KG.