Kunngjøringer

Collapse
No announcement yet.

Bot for pyro og atal oppførsel

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bot for pyro og atal oppførsel


  Nå er reaksjonene etter Brannkampen og kaoset på Åråsen klare, og det er bare å gratulere Enga med tilsammen 250.000 i manko i julekassa. Regner med de involverte står klare til å dekke bota sjøl.
  Sanksjonssak 34/2019 – Lillestrøm SK

  NFFs påtalenemnd anmeldte Lillestrøm SK til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga Fotball Elite som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Lillestrøm sine tilhengere skal ha antent en betydelig mengde bluss ved totalt ti anledninger i forbindelse med den aktuelle kampen

  Det heter i sikkerhetsbestemmelsene at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer.

  Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

  Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

  Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

  Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Lillestrøm hver sesong over en lang tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

  Utvalget legger i formildende retning vekt på at klubben over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser til forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

  Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, bilder og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr. 125 000,- er passende.

  Beslutningen er enstemmig.

  Sanksjonssak 35/2019 – Vålerenga Fotball Elite

  NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga Fotball Elite til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga Fotball Elite som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Vålerenga sine tilhengere skal ha antent en betydelig mengde bluss i forbindelse med den aktuelle kampen, samt at flere bluss ble kastet/skutt inn mot spillebanen. Etter kampen skal det i tillegg ha blitt kastet/skutt bluss mot en av leilighetene i bakkant av tribunen.

  Det heter i sikkerhetsbestemmelsene at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer.

  Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

  Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

  Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

  Det legges også i skjerpende retning vekt på at kampstart ble utsatt og at kampen måtte stanses ved to anledninger som følge av bruken av det pyrotekniske materialet.

  Utvalget legger i skjerpende retning videre vekt på at flere bluss og andre objekter ble kastet i retning spillebanen, og mot politiet, samt at ett bluss ble kastet inn mot en av leilighetene som er plassert i bakkant av tribunen på stadion.

  Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga over en lang tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

  Utvalget legger i formildende retning vekt på at Vålerenga over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

  I brev datert 5. desember 2019 har Vålerenga kommentert påtalenemndas innstilling.

  Med henvisning til at en av flere årsaker til bruken av pyroeffekter synes å være en opplevd konflikt mellom supportermiljøene generelt og NFF, mener klubben blant annet at klubben det er «urimelig og svært lite konstruktivt å sanksjonere enkeltklubber» når det er en konflikt mellom supportere og NFF, samt at det nå er tatt initiativ til at partene skal se på regelverket i felleskap.

  Utvalget vil til dette bemerke at doms- og sanksjonsutvalgets oppgave er å behandle og avgjøre de anmeldelser som mottas fra påtalenemnda. Den enkelte sak blir å vurdere etter det til enhver tid gjeldende regelverk. At det p.t. føres dialog mellom supporteralliansen og NFF, og at disse samtalene eventuelt kan føre til revisjon av regelverket, kan selvsagt ikke tillegges betydning for nærværende sak.

  Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, bilder og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr 175 000,- er passende.

  Beslutningen er enstemmig.

  Sanksjonssak 36/2019 – Vålerenga Fotball Elite

  NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga Fotball Elite til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Vålerenga og SK Brann som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Vålerenga sine tilhengere før avspark skal ha tatt et banner fra Brann-supporterne og løpt ut på spillebanen. Videre vises det til at Vålerenga-supporterne i løpet av kampen skal ha antent flere bluss og antente Brann-banneret. Endelig vises det til at en av Vålerenga-supporterne oppholdt seg på spillebanen og i teknisk sone kort tid etter kampslutt.

  Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale, antenning av banner og tilskuere som oppholder seg på spillebanen/i teknisk sone utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

  Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at antenning av banneret og bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

  Videre legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga-supporternes handlinger – stjele og sette fyr på Brann-banneret – er egnet til å virke provoserende på motstanderlagets tilhengere, hvilket medfører en betydelig økt risiko for gjengjeldelse/hevnaksjoner.

  Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga har blitt sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknisk materiale i hver sesong siden 2007, med unntak av 2014 og 2016-sesongene.

  Utvalget legger i formildende retning vekt på at Vålerenga over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre uønsket adferd blant supporterne.

  Videre legges det i formildende retning vekt på at omfanget av pyroteknisk materiale som ble antent fremstår som begrenset.

  Hva gjelder sanksjonsutmålingen, vil utvalget bemerke at omfanget og alvorlighetsgraden av det pyrotekniske materialet som ble benyttet i kampen isolert sett tilsier en lavere bot enn hva påtalenemnda har innstilt på, sammenlignet med tidligere praksis. Utvalget har likevel etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, videoklipp og forklaringer kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr. 75 000,-, er passende. Det legges avgjørende vekt på at det i tillegg til ulovlig bruk av pyroteknikk også foreligger brudd på̊ sikkerhetsbestemmelsene gjennom supporternes opphold på̊ banen og brenning av banner, samt at dette er tredje overtredelse av Vålerenga i løpet av 2019-sesongen.

  Beslutningen er enstemmig.

 • #2
  Her er det bare å starte kronerulling.
  Hvis noen legger ut link her skal jeg gi mitt bidrag, for all del, klubben skal ikke betale en krone for dette.

  Comment


  • #3
   Min tolkning:
   Dette er et resultat av at NFF ble bøtelagt av UEFA etter Færøyene-kampen.
   De oppfatter at de er i «krig» med supporterne, og går for å kjøre hardt mot hardt. Nå bruker de alle situasjoner de kan ta supporterne på for å vinne krigen sin.

   For en jævla gjeng med surkluter ass!
   In the beginning the Universe was created.
   This had made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
   - Douglas Adams

   Comment


   • #4
    Originally posted by JohnF View Post
    Min tolkning:
    Dette er et resultat av at NFF ble bøtelagt av UEFA etter Færøyene-kampen.
    De oppfatter at de er i «krig» med supporterne, og går for å kjøre hardt mot hardt. Nå bruker de alle situasjoner de kan ta supporterne på for å vinne krigen sin.

    For en jævla gjeng med surkluter ass!
    Merkelig også at Brann ikke fikk bot for å kaste bluss på banen i kampen mot oss?

    -
    Vålerenga ble dømt etter to forskjellige sanksjonssaker på henholdsvis 175 000 og 75 000 kroner. Den minste av dem er for overtredelsene på tribunen i kampen mot Brann. I pressemeldingen fra NFF kommer det ikke fram at Brann har blitt straffet for deres kasting av bluss på banen i den samme kampen.

    Comment


    • #5
     Originally posted by christer1913 View Post

     Merkelig også at Brann ikke fikk bot for å kaste bluss på banen i kampen mot oss?

     -
     Vålerenga ble dømt etter to forskjellige sanksjonssaker på henholdsvis 175 000 og 75 000 kroner. Den minste av dem er for overtredelsene på tribunen i kampen mot Brann. I pressemeldingen fra NFF kommer det ikke fram at Brann har blitt straffet for deres kasting av bluss på banen i den samme kampen.
     Enig. Uansett hva man måtte tro om bakgrunnen for de latterlig høye bøtene til Enga og LSK, så er det definitivt merkelig.
     In the beginning the Universe was created.
     This had made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
     - Douglas Adams

     Comment


     • #6
      Originally posted by christer1913 View Post
      Her er det bare å starte kronerulling.
      Hvis noen legger ut link her skal jeg gi mitt bidrag, for all del, klubben skal ikke betale en krone for dette.
      Støttes! (ti tegn)
      For de som kan styre sitt eget lag:
      vif.managerleague.com

      Comment


      • #7
       Det er helt innlysende at de involverte skal betale dette, så må gjerne den gjengse supporter bistå om ønskelig. Håper klubben og/eller NFF har identitet på de involverte, og etter de TV-bildene som ble vist, bør ikke det være det største problemet.
       Jeg er ikke spesielt imponert over blussinga som har vært de siste åra, så kall meg gjerne gammeldags og kjedelig. Men veien til å oppnå regelendringer, er ikke alltid å skrike høyest.
       Ønsker man å straffe NFF, er det ikke på ES kamper man skal blusse, spar det til landskamper istedenfor. Da får NFF litt å jobbe med.
       "I would not live forever!, because we should not live forever, because if we were supposed to live forever, then we would live forever, but we cannot live forever, which is why I would not live forever,"

       Miss Alabama in the 1994 Miss USA contest.

       Comment


       • #8
        Originally posted by Flem View Post
        Det er helt innlysende at de involverte skal betale dette, så må gjerne den gjengse supporter bistå om ønskelig. Håper klubben og/eller NFF har identitet på de involverte, og etter de TV-bildene som ble vist, bør ikke det være det største problemet.
        Jeg er ikke spesielt imponert over blussinga som har vært de siste åra, så kall meg gjerne gammeldags og kjedelig. Men veien til å oppnå regelendringer, er ikke alltid å skrike høyest.
        Ønsker man å straffe NFF, er det ikke på ES kamper man skal blusse, spar det til landskamper istedenfor. Da får NFF litt å jobbe med.
        Jeg er delvis enig.
        Jeg mener vi fortjente denne boten, ja den er skyhøy!
        Men bluss skal ikke kastes hverken inn i leilighet eller på banen. Jeg håper vi aldri igjen kommer til å se at noen fra Vålerenga kaster gjenstander inn på banen.
        Hvis bluss brukes feil så er det livsfarlig.

        Så tror jeg også at vi fikk en så stor bot grunnet at NFF vet at det var noen fra Vålerenga miljøet som blusset under landskampen, jeg er rimelig sikker på at NFF har kalkulert i sitt regnskap at Vålerenga skal dekke boten for NFF, det er vel også en grund til at Vålerenga fikk boten sin av NFF lenge etter at NFF fikk sin bot av UEFA.

        Så til saken hvor vi er delvis enige. Dem som tier dem samtykker. Supporter alliansen inklusiv klanen har prøvd å ha dialog i mange år. Man kommer seg ikke av flekken, hva skal man gjøre da? Motstand eller samtykke? Av og til må man streike mot sin egen arbeidsplass for å få bedre arbeidsvilkår, det var det som skjedde når hele fotball Norge streiket mot NFF.

        Jeg er for bluss i lovlige former, men det skjer dessverre ikke under dagens regelverk. Jeg er for dialog, etter hva alle involverte forteller så har det vært null dialog mellom NFF og supportere.

        Så da kommer spørsmålet, hvem skal man støtte?
        Jo, her kommer jeg til å støtte våre egne supportere med moral og økonomi. Selv om det gikk for langt i kampen mot bøffla har vi fått bevis av at de har prøvd og skape stemning lovlig i flere år uten å ha blitt hørt.

        Av og til må man streike for å få sine vilkår, og det koster som regel å streike.

        Dette blir forhåpentligvis første og siste gang jeg bidrar med en pyro bot, men den stemninga som vi ble vitne til, samt den PR'en vi har fått under stuntet! Slik PR har vi ikke hatt siden Deila ble ansatt hos Vålerenga.

        Jeg bidrar gladelig med noen kroner til denne bota.
        Så håper jeg selvfølgelig at vi blir vitner til at bluss blir kastet på banen/leiligheter igjen.

        Det er lavmål!

        Comment


        • #9
         Originally posted by christer1913 View Post
         [...]
         Så håper jeg selvfølgelig at vi blir vitner til at bluss blir kastet på banen/leiligheter igjen.

         Det er lavmål!
         Får litt blanda budskap her...

         Nå var vel grunnen at de gutta på verandaen, etter sigende, sto å slang meldinger, spyttklaser og potteplanter (!) fra verandaen så helt uskyldige er de ikke. T.o.m. fugla vil ha de bort.

         Comment


         • #10
          Originally posted by Grim View Post

          Får litt blanda budskap her...

          Nå var vel grunnen at de gutta på verandaen, etter sigende, sto å slang meldinger, spyttklaser og potteplanter (!) fra verandaen så helt uskyldige er de ikke. T.o.m. fugla vil ha de bort.
          Ja, selvfølgelig er det katastrofalt at de står der. Men de får stå der av noen.

          Hvis det blusset som blir kastet opp havner feil sted så er mannen på balkongen blind. Jeg tar personlig 3 potteplanter i hodet hvis jeg kan unngå å gjøre en mann blind uansett hvilket lag han holder med.

          Hva de gjør kan være opp til dem og bestemme.
          Håper dog at vi kan være for gode til å bite første agn vi ser.

          Det er kult å lage stemning, men jeg personlig vil ikke være en pøbel uansett hva den andre part gjorde først.

          Hvis de som tenner bluss klarer å holde blussene i henda til de slukker, da har de som blusser kontroll over situasjonen. Men med en gang blussene som er tent opp og forlater hendene, da har vi bluss uten kontroll som forlater trygge omgivelser. Det kan ende katastrofalt.

          Så får vi håpe at NFF går til dialog igjen, det er det eneste som kan endres til noe bedre per dags dato.


          Comment


          • #11
           Originally posted by christer1913 View Post

           Ja, selvfølgelig er det katastrofalt at de står der. Men de får stå der av noen.

           Hvis det blusset som blir kastet opp havner feil sted så er mannen på balkongen blind. Jeg tar personlig 3 potteplanter i hodet hvis jeg kan unngå å gjøre en mann blind uansett hvilket lag han holder med.

           Hva de gjør kan være opp til dem og bestemme.
           Håper dog at vi kan være for gode til å bite første agn vi ser.

           Det er kult å lage stemning, men jeg personlig vil ikke være en pøbel uansett hva den andre part gjorde først.

           Hvis de som tenner bluss klarer å holde blussene i henda til de slukker, da har de som blusser kontroll over situasjonen. Men med en gang blussene som er tent opp og forlater hendene, da har vi bluss uten kontroll som forlater trygge omgivelser. Det kan ende katastrofalt.

           Så får vi håpe at NFF går til dialog igjen, det er det eneste som kan endres til noe bedre per dags dato.

           Rent bortsett fra det med de tre blomsterpottene i eget hode har jeg ikke mye å innvende her .

           Comment


           • #12
            Nekt å vedta boten. NFF er korrupte, stivbeinte og like senile som gamlegutta i Kreml i sin tid.
            Det er tid for revolusjon, eller i det minste litt perestrojka.
            Last edited by DuncanMackenzie; 23.12.2019, 11:48.

            Comment


            • #13
             Enga bør gå sammen med andre klubber som rbk og Brann. De bør sammen nekte å betale boten. Skal like å se NFF kaste ut de store lagene.
             - LGRW

             Comment


             • #14
              Originally posted by Stix10 View Post
              Enga bør gå sammen med andre klubber som rbk og Brann. De bør sammen nekte å betale boten. Skal like å se NFF kaste ut de store lagene.
              De blir jo ikke kastet ut. Boten blir bare mye dyrere når et inkassoselskap overtar eierinteressene i beløpet som skal kreves inn.

              Veldig enig i tankegangen, men har man arrangert fest så må man enten rydde etter seg - eller betale noen for å gjøre jobben. Det er dessverre realiteten.

              FanDuck.
              Vålerenga - Oslos stolthet

              Comment


              • #15
               Synes det er greit å kritisere NFF for manglende dialog, selv om jeg synes bluss er noe tull. Men, når man pælmer bluss på banen og fyrer av raketter inne på stadion, da gidder ikke jeg å høre etter lenger heller.

               Comment

               Working...
               X