Quote Originally Posted by Ed1913 View Post
Når det er sagt, så tror jeg Loffen har rett i at noen av antagelsene er feil. Det har neppe vært 50/50 sannsynlighet i alle trekningene, blant annet på grunn at reisereglene osv.
I semifinalen har det alltid vært ren trekning ang. hvem som får hjemmebane. Reisebelastning har ikke blitt vektlagt.