Glede og Hurra ferierer m.m., så bordet er ledig. God sommer!